Półmaska przeciwpyłowa DONALD FFP2 NR D - Oxyline - Producent i dystrybutor sprzętu ochrony indywidualnej

Szukaj
Przejdź do treści

Menu główne:

Produkty > Półmaski przeciwpyłowe > Płaskie składane
DONALD FFP2 NR D
kod produktu: DONALDFFP2NRD
PÓŁMASKA FILTRUJĄCA JEDNOKROTNEGO UŻYTKU

NORMY I CERTYFIKATY
PN-EN 149+A1:2010
CE 1437
Certyfikat: WE/S/2631/2016

CHARAKTERYSTYKA
Półmaski DONAL FFP2 NR D mają kształt trapezu równoramiennego.
DONALD FFP2 NR D
W skład budowy półmaski wchodzą:
• Miękka, składana czasza wykonana z włókniny filtracyjnej (czysty polipropylen) oraz flizeliny
• Nagłowie – gumowe lub tekstylne
• Zacisk nosowy (polipropylen wzmocniony dwoma stalowymi drutami), zamontowany wewnątrz włókniny filtracyjnej czaszy
• Uszczelka nosa (pianka polietylenowa) przyklejona wewnątrz czaszy na wysokości zacisku nosowego

WYMAGANIA
Półmaski DONALD klasy FFP2 są zgodne z:
• Produkt zaprojektowany i wprowadzony do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG
• normami krajowymi PN-EN 149:2001 + A1:2010, transponującą europejskie normy zharmonizowane EN 149:2001 + A1:2009.
• normą krajową PN-E-05204:1994 p.3.2.2 f odnoszący się do przestrzeni zagrożenia wybuchem, co jest potwierdzone pozytywną oceną Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie;
• wymaganiami w zakresie nieszkodliwości dla zdrowia użytkownika zastosowanych materiałów, co jest potwierdzone pozytywną oceną Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

ZALECENIA I OGRANICZENIA W STOSOWANIU
1. Zabrania się użytkowania półmaski w atmosferze o zawartości tlenu poniżej 17% obj. oraz w przestrzeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze;
2. Zabrania się używania półmaski, jeżeli nie jest możliwe jej prawidłowe i szczelne dopasowanie do twarzy;
3. Nie stosować półmasek, jeżeli nie jest znany rodzaj, stężenie i właściwości substancji szkodliwych;
4. Półmaski nie chronią przed parami i gazami;
5. Należy zapoznać się z instrukcją użytkowania półmaski.

PRZECHOWYWANIE
Półmaskę należy przechowywać w opakowaniu fabrycznym, w suchych i zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi pomieszczeniach, zapewniających utrzymanie temperatury −5°C - +40°C i wilgotności względnej ok. 80%, pozbawionych bezpośredniego działania promieni słonecznych.

TRWAŁOŚĆ
Producent gwarantuje zachowanie parametrów półmaski przez okres 3 lat od daty produkcji. Półmaska zachowuje parametry użytkowe przez okres 5 lat, jeżeli jest przechowywany w opakowaniu fabrycznym.
PRZEZNACZENIE
Półmaska serii DONALD FFP2 NR D, przeznaczone są do ochrony układu oddechowego przed szkodliwym działaniem pyłów oraz aerozoli cząstek stałych i ciekłych o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 10 x NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie).

Przykłady zastosowań:
Półmaski mogą być stosowane tam, gdzie występują duże stężenia pyłów respirabilnych. Chronią przed szkodliwym działaniem pyłów zawierającymi azbest, beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę, cząstki radioaktywne, włókna szklanego, węgla kamiennego i brunatnego, granitu, marmuru, piaskowca, dolomitu itp. Mogą być stosowane przy obróbce (cięcie, szlifowanie) żelaza, stali i kamienia, drewna w tartakach i stolarniach; czyszczenie odlewów i konstrukcji stalowych, produkcji i przeładunku wapna, cementu, nawozów sztucznych, surowców dla przemysłu szklarskiego i ceramicznego, surowców dla przemysłu gumowego; produkcji mąki i pasz. Chronią przed pyłami wywołującymi pylicę - szczególnie krzemicę, pyłami zawierającymi wolną krzemionkę (SiO2) kwarcu, chalcedonu, krystobalitu, opalu, szkła kwarcowego, cementu, węgla kamiennego, węgla brunatnego, talku, wełny mineralnej, gleby, kamieni szlifierskich. Przemysł: chemiczny, szklarski, optyczny, elektroniczny, odlewniczy, budownictwo, przemysł farmaceutyczny.

PARAMETRY UŻYTKOWE PÓŁMASKI DONALD FFP2 NRD

Klasa (wg PN-EN 149+A1:2010)

FFP2

Penetracja przez materiał filtracyjny aerozolu chlorku sodu lub mgły olejowej

< 4%

Przeciek całkowity

< 2%

Początkowy opór wdechu przy przepływie 95 l/min

< 130 Pa

Początkowy opór wydechu 160 l/min

< 190 Pa

Opór oddychania po zapyleniu pyłem dolomitowym przy
przepływie:

95 l/min (wdech)

< 200 Pa

95 l/min (wydech)

< 200 Pa

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego