tel.: +48 42 215 10 68
fax: +48 48 203 20 31
95-200 Pabianice,
ul.Piłsudskiego 23
OXYLINE

Półmaska filtrująca X 100 FFP1 R D

Kod produktu: X100FFP1RD


Opis
CHARAKTERYSTYKA
Półmaska filtrująca X 100 FFP1 R D składa się z:
· wielowarstwowego materiału filtracyjnego: polipropylenu
· zacisku nosowego dla formatowania półmaski w obrębie nosa;
· taśm nagłowia wykonanych z nitek gumowych w oplocie;
· uszczelki nosowej wykonanej z pianki poliuretanowej.

PRZEZNACZENIE
Półmaska filtrująca X 100 FFP1 R D przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) dla których NDS jest ≥2 mg/m3 o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 4 x NDS.

Przykładowe zastosowanie: przemysł rolniczy, spożywczy, pyły nietoksyczne, zastosowanie w kamieniołomach, cementowniach, przemyśle drzewnym przy obróbce drewna miękkiego (iglaste), a szczególnie zaś do takich pyłów jak węglan wapnia, grafit naturalny i syntetyczny, gips, kreda, cement, tynk, marmur, tlenek cynku, pyłki roślinne, celuloza, siarka, bawełna, opiłki metali żelaznych, pył węglowy zawierający poniżej 10% wolnej krzemionki.

WYMAGANIA
Półmaski firmy OXYLINE są zgodne z:
· europejską normą zharmonizowaną PN-EN 149:2001+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009) „Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami. Wymagania, badanie, znakowanie”;
· odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego : Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.
Pliki do pobrania
Instruction - instrukcja półmasek Instrukcje Pobierz
Katalog - Katalog Oxyline - Półmaski Filtrujące Katalog Pobierz
Declaration of Conformity - X100FFP1RD Deklaracja zgodności Pobierz
Data sheet - X100FFP1RD Karta katalogowa Pobierz

Produkt dodany do zapytania ofertowego

Wyślij zapytanie ofertowe Przeglądaj dalej
quanmedia