tel.: +48 42 215 10 68
fax: +48 48 203 20 31
95-200 Pabianice,
ul.Piłsudskiego 23
Półmaska filtrująca DONALD FFP2 NR D składana bez zaworka
Kod produktu: DONALDFFP2NRD


Opis
Półmaska filtrująca DONALD FFP2 NR D jest niesterylnym jednorazowym wyrobem medycznym, typu II R. Jest zgodna z wymaganiami normy EN 14683:2019 o ograniczonym czasie użytkowania, maksymalnie do 8 godzin. Posiada skuteczność filtracji bakterii (BFE) na poziomie ≥ 98,0 %. Półmaska jest dopuszczona do używania w środowisku medycznym, gdzie istnieje ryzyko rozprysku płynów ustrojowych. Przeznaczona jest także do używania przez personel medyczny oraz przez pacjentów w przypadku narażenia na działanie krwi i innych potencjalnie zakaźnych płynów ustrojowych.
Jest także używana do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) dla których NDS jest ≥0,05 mg/m3 o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 10 x NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie).

CHARAKTERYSTYKA
Półmaski DONALD FFP2 NR D mają kształt trapezu równoramiennego.

DONALD FFP2 NR D
W skład budowy półmaski wchodzą:
• Miękka, składana czasza wykonana z włókniny filtracyjnej (czysty polipropylen) oraz flizeliny
• Nagłowie – gumowe lub tekstylne
• Zacisk nosowy (polipropylen wzmocniony dwoma stalowymi drutami), zamontowany wewnątrz włókniny filtracyjnej czaszy
• Uszczelka nosa (pianka polietylenowa) przyklejona wewnątrz czaszy na wysokości zacisku nosowego

WYMAGANIA
Półmaski DONALD klasy FFP2 są zgodne z:
• Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG).
• Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG
• normami krajowymi:
- PN-EN 149:2001 + A1:2010, transponującą europejskie normy zharmonizowane EN 149:2001 + A1:2009.
- EN 14683:2019 + AC:2019 - [PN-EN 14683+AC:2019-09] - Maski medyczne - Wymagania i metody badań.
- EN ISO 15223-1:2021 - [PN-EN ISO 15223-1:2022] Wyroby medyczne – Symbole do stosowania wraz z informacjami dostarczanymi przez producenta -- Część 1: Wymagania ogólne.
- EN ISO 20417:2021 - [PN-EN ISO 20417:2021] Wyroby medyczne -- Informacje dostarczane przez wytwórcę.
- EN ISO 14971:2019 - [PN-EN ISO 14971:2020-05] Wyroby medyczne. Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych.
- PN-E-05204:1994 p.3.2.2 f odnoszący się do przestrzeni zagrożenia wybuchem, co jest potwierdzone pozytywną oceną Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie;
Produkt zgodny jest wymaganiami w zakresie nieszkodliwości dla zdrowia użytkownika zastosowanych materiałów, co jest potwierdzone pozytywną oceną Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi.

Karton zbiorczy
40x60x40cm
Pliki do pobrania
Declaration of Conformity - DONALD FFP2 NR D Deklaracja zgodności Pobierz
Data sheet - DONALD FFP2 NR D Karta katalogowa Pobierz
Instruction - Donald FFP2NRD Instrukcje Pobierz

Produkt dodany do zapytania ofertowego

Wyślij zapytanie ofertowe Przeglądaj dalej
quanmedia