tel.: +48 42 215 10 68
fax: +48 48 203 20 31
95-200 Pabianice,
ul.Piłsudskiego 23
Filtr 1012 P2 R (bagnet)
Kod produktu: OXY-1012-08


Opis
Filtry 1012 P2 R po skompletowaniu z odpowiednią dwufiltrową częścią twarzową (półmaską, maską) chronią układ oddechowy przed aerozolami w postaci cząstek stałych (pyłami, oparami) i aerozolami ciekłymi (mgiełkami): o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 10 x NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie) w przypadku skompletowania z półmaską oraz 16,5 x NDS w przypadku skompletowania z maską pełnotwarzową.

Przykłady zastosowania:
pyły drzewne, dymy spawalnicze, mgła olejowa i włókna azbestowe, pył granitowy lub marmurowy, piasek, pyły z obróbki żelaza, wypełniacze gumowe, nawozy

Ograniczenia użytkowania
Nie używać w środowisku, w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 19,5% oraz w pomieszczeniach o ograniczonej kubaturze.
UWAGA: Półmaski i maski wyposażone w filtry 1012 P2 R nie chronią przed tlenkiem węgla. Nie używać półmasek z filtrami w pobliżu ognia.

Certyfikacja:
Zgodne z EN143:2000
Pliki do pobrania
Declaration of Conformity - Filtr 1012 P2 R Deklaracja zgodności Pobierz
Data sheet - Filtr 1012 P2 R Karta katalogowa Pobierz
Instruction - Filtr 1012 P2 R Instrukcje Pobierz

Produkty powiązane

OXYLINE X1000 półmaska silikonowa (body) (bagnet)

Produkt dodany do zapytania ofertowego

Wyślij zapytanie ofertowe Przeglądaj dalej
quanmedia