tel.: +48 42 215 10 68
fax: +48 48 203 20 31
95-200 Pabianice,
ul.Piłsudskiego 23
Pochłaniacz 1025 A1-B1-E1-K1 (bagnet)
Kod produktu: OXY-1025-02


Opis
Pochłaniacz 1025 A1B1E1K1 w połączeniu z półmaską OXYLINE X1000 lub OXYLINE X1200, wyposażone w odpowiednie połączenia bagnetowe chronią układ oddechowy przed gazami i oparami: nieorganicznymi, organicznymi kwasami, amoniakiem i organicznymi pochodnymi amoniaku, występującymi jednocześnie lub pojedynczo jeżeli stężenie objętościowe nie przekracza 0,1%. Pochłaniacze 1025 ABEK1 są zaprojektowane tak, aby przeciwdziałać wszystkim substancjom wymienionym w połączonych filtrach A1, B1, E1, K1.

Zalecenia
Wszystkie gazy i opary z klas A1, B1, E1 i K1 występujące pojedynczo lub w mieszaninach: gazy i opary organiczne o temperaturze wrzenia> 65 ° C (rozpuszczalniki organiczne, węglowodory, alkohole, aldehydy, kwasy organiczne, estry, ketony, styren itp.). Gazy i opary nieorganiczne (np. Disiarczki węgla, siarkowodór, cyjanowodór, formaldehyd i merkaptany). Dwutlenek siarki i inne kwaśne gazy i opary [np. Chlorowodór, dwutlenek azotu, trójtlenek siarki, niższe kwasy organiczne (mrówkowy, octowy)] Amoniak i organiczne pochodne amoniaku (aminy), np. Metyloamina, dimetyloamina, etyloamina).

Ograniczenia użytkowania
Nie używać, w środowisku, w którym stężenie tlenu w powietrzu jest mniejsze niż 17% oraz w oraz w pomieszczeniach o ograniczonej kubaturze.
UWAGA: Półmaski i maski wyposażone w pochłaniacze 1025 ABEK1 nie chronią przed tlenkiem węgla. Nie używaj półmasek z pochłaniaczami w pobliżu ognia.

Systemowe łatwe połączenie zapewniające wszechstronną ochronę.

Certyfikacja:
Zgodne z EN14387:2004+A1:2008
Pliki do pobrania
Declaration of Conformity - Pochłaniacz 1025 A1-B1-E1-K1 Deklaracja zgodności Pobierz
Data sheet - Pochłaniacz 1025 A1-B1-E1-K1 Karta katalogowa Pobierz
Instruction - Pochłaniacz 1025 A1-B1-E1-K1 Instrukcje Pobierz

Produkty powiązane

OXYLINE X1000 półmaska silikonowa (body) (bagnet)

Produkt dodany do zapytania ofertowego

Wyślij zapytanie ofertowe Przeglądaj dalej
quanmedia