tel.: +48 42 215 10 68
fax: +48 48 203 20 31
95-200 Pabianice,
ul.Piłsudskiego 23
Pochłaniacz 1031 A2 (bagnet)
Kod produktu: OXY-1031-02


Opis
Pochłaniacze 1031 A2 w połączeniu z odpowiednią półmaską OXYLINE X1000 lub OXYLINE X1200 chronią układ oddechowy przed oparami i gazami organicznymi, których temperatura wrzenia jest wyższa niż 65°C, jeżeli całkowite stężenie objętościowe nie przekracza 0,5%.

Klasa 2: Średnia wydajność, maksymalne stężenie gazu: 5000 ppm (0,5%)

Zalecenia
Pochłaniacze gazów 1031 A2 są przeznaczone do usuwania następujących substancji: aldehydy; alkohole; benzen; benzyna; bezwodnik octowy, bromki: etylowy i metylowy; chlorki: allil, butyl, etylen, izopropyl, winyl; chlorobenzen, chloroform, cykloheksan, cykloheksanol, cykloheksanon, cykloheksen, tetrachlorek węgla, tetrachloroetan, tetrachloroetylen, dioksan, diborometan, dichlorobenzen, dichloroetan, dichloronitroetan, dichloropropan, keton dietylowy, etylen, keton etylowy, keton etylowy, keton etylowy, , glikol metylowy, kamfora, ksylen, kwas octowy, lizol, merkaptany, keton metylobutylowy, mocznik, nafta, naftalen, nikotyna, nitrobenzen, nitrogliceryna, nitropropan, nitrotoluen, octan amylu, octan etylu, octan winylu, ozon, styren, terpentyna, tetralina , tetrahydrofuran, tiofen, tlenek mezytylu, toluen, trichlorometan, trichloroetylen i pary asfaltu, smoły, lakieru i innych oparów.

Ograniczenia użytkowania:
Nie używać, w środowisku, w którym stężenie tlenu w powietrzu jest mniejsze niż 17% oraz w oraz w pomieszczeniach o ograniczonej kubaturze.
UWAGA: Półmaski i maski wyposażone w pochłaniacze 1031 A2 nie chronią przed tlenkiem węgla. Nie używaj półmasek z pochłaniaczami w pobliżu ognia.

Systemowe łatwe połączenie zapewniające wszechstronną ochronę.

Certyfikacja:
Zgodne z EN14387:2004+A1:2008
Pliki do pobrania
Katalog - Katalog Oxyline - Profesjonalne środki ochrony dróg oddechowych Katalog Pobierz
Declaration of Conformity - Pochłaniacz 1031 A2 Deklaracja zgodności Pobierz
Karta katalogowa - Pochłaniacz 1031 A2 Karta katalogowa Pobierz
Instruction - Pochłaniacz 1031 A2 Instrukcje Pobierz

Produkty powiązane

OXYLINE X1000 półmaska silikonowa (body) (bagnet)

Produkt dodany do zapytania ofertowego

Wyślij zapytanie ofertowe Przeglądaj dalej
quanmedia