tel.: +48 42 215 10 68
fax: +48 48 203 20 31
95-200 Pabianice,
ul.Piłsudskiego 23
Nowość Półmaska filtrująca XCS 320V FFP3 R D
Kod produktu: XCS320VFFP3RD


Opis
Półmaska filtrująca XCS 320 V FFP3 R D przeznaczona jest do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 30 x NDS.

CHARAKTERYSTYKA:
Półmaska filtrująca XCS 320 V FFP3 R D składa się z:
• wielowarstwowego materiału filtracyjnego: polipropylen
• warstwy wewnętrznej węgla aktywnego
• zacisku nosowego dla formatowania półmaski w obrębie nosa
• zaworu wydechowego z tworzywa sztucznego
• taśm nagłowia wykonane z plecionej nici gumowej z zapinkami z tworzywa sztucznego
• mocowania taśm nagłowia wykonanego z tworzywa sztucznego
• wewnętrznej warstwy wykonanej z poliuretanu, poprawiającej szczelność i dopasowanie do twarzy.

Półmaska jest tak skonstruowana, aby można było w niej z łatwością oddychać w trakcie jednej zmiany roboczej. Dzięki anatomicznemu kształtowi oraz zaciskowi nosowemu i znajdującej się pod spodem piance, półmaska jest łatwa do dopasowanie dla większości kształtów twarzy, tak aby zapewnić konieczną szczelność.
Warstwa węgla aktywnego zmniejsza negatywne skutki związane z przykrymi zapachami, czy emisją spalin i może być stosowana w środowiskach, gdzie występują pary i gazy organiczne lub nieorganiczne o koncentracji poniżej 1xNDS

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE:
duże stężenie pyłów respirabilnych, stosować przy spawaniu i lutowaniu, sortowanie odpadów, chroni przed pyłami zawierającymi: beryl, antymon, arsen, kadm, kobalt, nikiel, rad, strychninę.

WYMAGANIA:
Półmaski firmy OXYLINE są zgodne z:
• europejską normą zharmonizowaną PN-EN 149+A1:2010 (EN 149:2001+A1:2009) „Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami. Wymagania, badanie, znakowanie”;
• zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego : Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG).
Pliki do pobrania
Instruction - instrukcja półmasek Instrukcje Pobierz
Data sheet - XCS 320V FFP3 R D Karta katalogowa Pobierz
Declaration of Conformity - XCS 320V FFP3 R D Deklaracja zgodności Pobierz

Produkt dodany do zapytania ofertowego

Wyślij zapytanie ofertowe Przeglądaj dalej
quanmedia