tel.: +48 42 215 10 68
fax: +48 48 203 20 31
95-200 Pabianice,
ul.Piłsudskiego 23
Półmaska filtrująca X 210 FFP2 NR D
Kod produktu: X210FFP2NRD


Opis
PRZEZNACZENIE
Półmaska filtrująca X 210 FFP2 NR D jest niesterylnym jednorazowym wyrobem medycznym, typu II R.
Jest zgodna z wymaganiami normy EN 14683:2019 o ograniczonym czasie użytkowania, maksymalnie do 8 godzin. Posiada skuteczność filtracji bakterii (BFE) na poziomie ≥ 98,0 %. Półmaska jest dopuszczona do używania w środowisku medycznym, gdzie istnieje ryzyko rozprysku płynów ustrojowych.

Półmaska filtrująca X 210 FFP2 NR D przeznaczona jest do ochrony w miejscach narażonych na kontakt z materiałem infekcyjnym, zakaźnym gdzie istnieje ryzyko rozprysku płynów ustrojowych. Służy do zasłaniania ust, nosa i brody. Produkt stanowi barierę ograniczającą transmisję czynnika zakaźnego oraz ochronę dróg oddechowych. Zapobiega rozprzestrzenianiu się mikroorganizmów przenoszonych przez powietrze, zmniejszając ryzyko infekcji przez personel medyczny. Jej stosowanie zapewnia sterylne warunki leczenia i chroni pacjenta przed wirusami/bakteriami np. podczas wykonywania procedur medycznych.
Półmaska filtrująca X 210 FFP2 NR D przeznaczona jest także do używania przez personel medyczny oraz przez pacjentów w przypadku narażenia na działanie krwi i innych potencjalnie zakaźnych płynów ustrojowych.
Jest także używana do ochrony układu oddechowego przed aerozolami cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły) dla których NDS jest ≥0,05 mg/m3 o ile stężenie fazy rozproszonej nie przekracza 10 x NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie).

CHARAKTERYSTYKA
Półmaska filtrująca X 210 FFP2 NR D
składa się z:
• czaszy wykonanej z wielowarstwowego materiału filtracyjnego: polipropylen;
• zacisku nosowego  z taśmy polipropylenowej wzmocnionej dwoma drutami stalowymi;
• taśm nagłowia;
• mocowania taśm nagłowia wykonanego z tworzywa sztucznego;
• uszczelki nosowej wykonanej z pianki poliuretanowej.

WYMAGANIA
Półmaski filtrujące X 210 FFP2 NR D są zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG).

Półmaski filtracyjne X 210 FFP2 NR D zostały zaprojektowane i wprowadzone do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG.

EN 14683:2019 + AC:2019 - [PN-EN 14683+AC:2019-09] - Maski medyczne - Wymagania i metody badań.

EN ISO 15223-1:2021 - [PN-EN ISO 15223-1:2022] Wyroby medyczne – Symbole do stosowania wraz z informacjami dostarczanymi przez producenta -- Część 1: Wymagania ogólne.

EN ISO 20417:2021 - [PN-EN ISO 20417:2021] Wyroby medyczne -- Informacje dostarczane przez wytwórcę.

EN ISO 14971:2019 - [PN-EN ISO 14971:2020-05] Wyroby medyczne. Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych.

EN 149:2001 + A1:2009 - [PN–EN 149:2001 + A1:2010] Sprzęt ochrony układu oddechowego - Półmaski filtrujące do ochrony przed cząstkami - Wymagania, badanie, znakowanie.Pliki do pobrania
Instruction - instrukcja półmasek Instrukcje Pobierz
Instruction - instrukcja półmaski X 210 FFP2 NR D Instrukcje Pobierz
Instruction - instrukcja półmasek- j. słoweński Instrukcje Pobierz
Instrukcje - instrukcja półmasek Instrukcje Pobierz
Data sheet - X210FFP2NRD Karta katalogowa Pobierz
Declaration of Conformity - X210FFP2NRD Deklaracja zgodności Pobierz

Produkt dodany do zapytania ofertowego

Wyślij zapytanie ofertowe Przeglądaj dalej
quanmedia