tel.: +48 42 215 10 68
fax: +48 48 203 20 31
95-200 Pabianice,
ul.Piłsudskiego 23

Mierniki

Detektory do pomiarów gazów to praktyczne i funkcjonalne urządzenia pozwalające kontrolować stężenie gazów palnych, toksycznych i tlenu oraz ostrzegać o zagrożeniu. Rozróżniamy detektory jednogazowe i wielogazowe umożliwiające jednoczesny pomiar (np. tlenku węgla, siarkowodoru, metanu, lotnych związków organicznych i tlenu). Detektory najczęściej stosowane są przez straż pożarną, pracowników wodociągów i kanalizacji a także kominiarzy. Znajdują również zastosowanie w rafineriach, kopalniach, przedsiębiorstwach z sektora chemicznego i petrochemicznego, w przemyśle stalowym oraz wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość przekroczenia norm stężenia gazów w atmosferze. W ofercie sklepu Oxyline dostępne są nowoczesne detektory jedno i wielogazowe wyróżniające się wysoką czułością pomiarową, wieloma przydatnymi funkcjami, szybką reakcją działania oraz trwałymi obudowami zapewniającymi bezpieczną eksploatację nawet w trudnych środowiskach pracy. Sprawdź!

Jednogazowe detektory serii SST1

Microtector II G450

Microtector III G888C

Polytector III G999C

Wielogazowe detektory MicroClip

Wielogazowe detektory ALTAIR® 4XR

Wielogazowe detektory POLI

Wielogazowe detektory PS200

Wielogazowe detektory QGM

Rurki do pomiarów krótkotrwałych

  Jak wybrać detektor?
  Najpopularniejsze na rynku są detektory czterogazowe – zwykle taki detektor wyposażony jest w sensory wykrywające gazy wybuchowe (DGW – Dolna Granica Wybuchowości), tlen (O2), tlenek węgla (CO) oraz siarkowodór (H2S). Detektor pozwala zabezpieczyć przed wyciekami gazu (metan, propan, itp. zatruciem tlenkiem węgla ze spalin samochodowych lub niesprawnych urządzeń grzewczych (np. piecyków gazowych), emisją wodoru, brakiem tlenu w zamkniętych pomieszczeniach czy zagrożeniem ze strony biogazu (np: siarkowodór) pochodzącego z układów ściekowych. Służby ratownicze w codziennej pracy często łączą mierniki wielogazowe z detektorami jednogazowymi, pozwalającymi wykrywać rzadziej występujące gazy toksyczne (np.: amoniak, chlor, chlorowodór, fluorowodór, ditlenek siarki, tlenki azotu). Stosuje się także detektory jednogazowe do pomiarów tlenu, tlenku węgla i siarkowodoru.
  Znaczenie ma nie tylko liczba i rodzaj wykrywanych gazów. Podczas wyboru detektora warto wziąć pod uwagę również:
  · automatyczną pompkę, która połączona lub wbudowana w detektor umożliwia wygodny pobór próbki z miejsc, gdzie pracownik nie chce wchodzić (np. studzienki kanalizacyjnej czy zamkniętego pomieszczenia),
  · alarmy - każdy wykrywacz wielogazowy posiada wbudowane alarmy informujące o zagrożeniu. Obecne modele najczęściej posiadają alarm optyczny (świetlny), akustyczny (dźwiękowy) oraz wibracyjny. Profesjonalne detektory często posiadają także funkcję przeliczania średniej ważonej (STEL i TWA), która informuje o dawce gazów toksycznych (pozwala określić, czy w danym pomieszczeniu można nadal przebywać),
  · do gazów wybuchowych stosuje się sensory katalityczne, które do działania potrzebuje obecności tlenu w czasie pomiaru, charakteryzują się bardzo szybkim czasem reakcji (wykrycie gazu) i bardzo dużą ilością wykrywanych gazów (acetylen, metan, propan, wodór,..) W detektorach wielogazowych stosuje się także sensor podczerwony (Infra-Red), który wysyła i odbiera określoną falę światła podczerwonego. Nie wymaga on do działania obecności tlenu, dlatego dobrze sprawdza się do wykrywania gazów wybuchowych w pomieszczeniach zamkniętych (np. w studzienkach kanalizacyjnych). Umożliwia on także pomiar stężenia gazów palnych aż do 100% objętości. Należy pamiętać, że sensory działające na zasadzie podczerwieni nie wykrywają wodoru.
  · stopień ochrony - jest on określany przez parametr IP (ochrona przed ciałami stałymi i wodą),
  · wyświetlacz - dobrze, aby miernik do wykrywania gazu posiadał podświetlenie, które umożliwia odczyt pomiaru w pomieszczeniach bez dostępu do światła. Duże cyfry i zmiana koloru podświetlenia podczas alarmu ułatwiają pracę w sytuacji zagrożenia,
  · intuicyjna obsługa - detektory są wykorzystywane w czasie pożarów, wycieków wodoru i w innych niebezpiecznych sytuacjach, dlatego prosta obsługa urządzenia jest bardzo ważna. Jednostki ratownicze zwykle wybierają mierniki z jednoprzyciskowym menu, aby można było je obsługiwać w rękawicach,
  · nieskomplikowana eksploatacja - funkcjonalne modele umożliwiają np. samodzielną wymianę filtrów bez konieczności wizyty w serwisie.
  Detektory wielogazowe - oferta Oxyline
  W sklepie ze środkami ochrony osobistej i grupowej Oxyline dostępne są detektory jedno i wielogazowe dostosowane do potrzeb straży pożarnej, rafinerii, stalowni, przemysłu chemicznego i petrochemicznego, wodociągów i kanalizacji. Wszystkie mierniki posiadają gwarancję producenta oraz szereg niezbędnych atestów i certyfikatów (m.in. znak CE). Szczegółowy zakres pomiarów, kompaktowe wymiary i wysoka czułość gwarantują niezawodność przy jednoczesnym komforcie użytkowania. Podświetlane wyświetlacze pozwalają odczytywać wyniki nawet w ciemności, a mocna obudowa jest odporna na czynniki zewnętrzne (m.in. wilgoć, bardzo wysoką temperaturę czy wstrząsy).

  Produkt dodany do zapytania ofertowego

  Wyślij zapytanie ofertowe Przeglądaj dalej
  quanmedia