tel.: +48 42 215 10 68
fax: +48 48 203 20 31
95-200 Pabianice,
ul.Piłsudskiego 23

Szkolenia z zakresu BHP

Szkolenia

Szkolenia z zakresu BHP

Zadaniem pracodawcy bez względu na branżę, w której działa, jest przeprowadzanie systematycznych szkoleń dla pracowników z zakresu BHP. Osoby wykonujące swoje zadania powinny być zaznajomione z przepisami BHP, dotyczącymi konkretnych stanowisk pracy, jakie zajmują. Według przepisów pracodawca musi również wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nieodpłatnie dostarczać pracownikom środki ochrony indywidualnej, a także informować ich o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Spełnienie wymogów ujętych w ustawach, a więc zapewnienie bezpieczeństwa w zakładzie pracy, gwarantuje cykliczne przeprowadzanie tematycznych szkoleń. Specjalistyczne kursy pozwolą zdobyć lub ugruntować wiedzę, dotyczącą sposobów efektywnego i bezpiecznego użytkowania np. sprzętu ochronnego. Wybierz szkolenia pracowników z Oxyline! Postaw na bezpieczeństwo i nie zaprzątaj sobie głowy zagrożeniami.

 

Szkolenie podstawowe przygotowujące do bezpiecznego używania aparatów powietrznych

Szkolenie podstawowe przygotowujące do bezpiecznego używania aparatów powietrznych


Opis

Jest to szkolenie dedykowane użytkownikom, którzy nie mieli do tej pory kontaktu z aparatami powietrznymi. Podczas zajęć przekazujemy podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat bezpiecznego stosowania aparatów powietrznych (jeden typ aparatów). Szkolenie to obejmuje część teoretyczną i praktyczną.

Liczba uczestników

Grupa szkoleniowa może liczyć maksymalnie 15 osób.

Czas

Czas szkolenia 3 do 4 godzin.

Dodatkowe

Szkolenie może być prowadzone z wykorzystaniem aparatów powietrznych będących własnością Akademii OXYLINE.

Szkolenie zaawansowane dotyczące użytkowania aparatów powietrznych

Szkolenie zaawansowane dotyczące użytkowania aparatów powietrznych


Opis

To szkolenie jest dedykowane osobom, które już miały kontakt ze sprzętem oddechowym. Ma na celu usystematyzowanie wiedzy o używanym sprzęcie. Na zajęciach przekazujemy informacje dotyczące obowiązujących przepisów i wymogów serwisowych. Omawiamy możliwości pracy z zestawem wężowym. Przygotowujemy użytkowników do pracy w przestrzeni zamkniętej. Szkolenie obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Szkolenie daje okazję do nabrania właściwych nawyków, uczy rozwiązywania problemów jakie mogą wystąpić podczas pracy w aparacie powietrznym.

Liczba uczestników

Grupa szkoleniowa może liczyć maksymalnie 20 osób.

Czas

Czas szkolenia 3 do 4 godzin.

Dodatkowe

Szkolenie może być prowadzone z wykorzystaniem aparatów powietrznych będących własnością Akademii OXYLINE.

Szkolenie przygotowujące do pracy w przestrzeni zamkniętej

Szkolenie przygotowujące do pracy w przestrzeni zamkniętej


Opis

Szkolenie to jest przeznaczone dla osób, które mają już niezbędną wiedzę i umiejętności związane z obsługą i użytkowaniem sprzętu ochrony dróg oddechowych, jak i sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Podczas zajęć Kursantom przekazywane są informacje dotyczące zasad pracy w miejscach niebezpiecznych i przestrzeniach zamkniętych. Przypominamy zasady prawidłowego stosowania sprzętu ochronnego. Przedstawiamy możliwe rozwiązania chroniące drogi oddechowe i zabezpieczenia przez upadkiem z wysokości. Uczymy też jak właściwie dokonywać pomiarów miernikami przenośnymi w strefie niebezpiecznej. Omawiamy zasady i warunki pracy, sposoby asekuracji i ewakuacji.

Liczba uczestników

Grupa szkoleniowa może liczyć maksymalnie 10 osób.

Dodatkowe

Szkolenie może być prowadzone z wykorzystaniem sprzętu będących własnością Akademii OXYLINE, jak i zamawiającego.

Bezpieczna praca z wykorzystaniem sprzętu ochrony dróg oddechowych

Bezpieczna praca z wykorzystaniem sprzętu ochrony dróg oddechowych


Opis

Jest to szkolenie dla pracowników, którzy muszą w swojej pracy używać środków ochrony indywidualnej (półmaski, maski, elementy oczyszczające). Na tym szkoleniu przekazujemy wiedzę o szkodliwym wpływie na ludzki organizm związków chemicznych i niebezpiecznych substancji. Pomagamy dopasować środki ochronne właściwe do zagrożenia. W części praktycznej oferujemy możliwość dopasowania półmasek i masek (właściwy rozmiar i model). Uczymy także prawidłowego zakładania oraz sposobu wykonania testu szczelności potwierdzającego właściwe dopasowanie. Wykonujemy to przy użyciu profesjonalnego sprzętu.

Liczba uczestników

Grupa szkoleniowa może liczyć maksymalnie 20 osób.

Sprzęt ochrony dróg oddechowych - ważny element wyposażenia pracownika

Sprzęt ochrony dróg oddechowych - ważny element wyposażenia pracownika


Opis

Szkolenie to dedykowane jest osobom decyzyjnym, pracownikom działu BHP i Utrzymania Ruchu. Na szkoleniu poszerzamy i systematyzujemy wiedzę na temat doboru sprzętu filtracyjnego, jego rodzajów i możliwości stosowania. Przekazujemy też wiedzę z zakresu wymogów prawnych i serwisowych. Część praktyczna obejmuje możliwość nauki prawidłowego doboru półmasek i masek. Sprawdzamy też na urządzeniu kontrolnym szczelności oraz dopasowania do twarzy.

Skontaktuj się:

Pola oznaczone gwiazdką (*) są obowiązkowe.

Produkt dodany do zapytania ofertowego

Wyślij zapytanie ofertowe Przeglądaj dalej
quanmedia